วันที่ (๓ พ.ย. ๒๕๖๓) นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  3 พ.ย. 2563 13:47 น.   อ่าน 884 ครั้ง
???? วันที่ (๓ พ.ย. ๒๕๖๓) นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เวลา ๐๘.๐๐ น. มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเริ่มการประชุมฯ - เวลา ๐๘.๑๐ น. ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก - การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก - ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับภาค - แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดตาก - ประกาศวาระของจังหวัดตาก - โครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” - กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ - ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง - การออกปฏิบัติงานหน่วย พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๔ - การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนา - การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา ๓๘ วรรคสองฯ ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ - เรื่องแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ จากส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ???? ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ????ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์