ประวัติความเป็นมา

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
               อำเภอแม่ระมาดสันนิษฐานว่า  เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากว่า  100 ปี ต่อมามีประชาชนในจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด  อาทิ  ลำพูน  เชียงใหม่  ลำปาง แพร่  น่าน  พากันอพยพมาหาพื้นที่ทำมาหากิน โดยอาศัยลำห้วยแม่ระมาดในการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน   เมื่อปรากฏว่าเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี  จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น  จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกกันว่า “บ้านแม่ระมาด” ตามชื่อลำห้วย  และในขณะนั้นก็มีฐานะเป็นเพียงเมืองหน้าด่านขึ้นกับอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ต่อมาพญาอินทรคีรี  นายอำเภอแม่สอดสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า  ตำบลแม่ระมาดได้มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างไกลจากอำเภอแม่สอดมาก  การคมนาคมไม่สะดวก  เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง จึงได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ระมาดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐  จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๔  ทางราชการจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่ระมาด  โดยมีขุนโสภิตบรรณลักษณ์  หรือนายอำพัน  กิตติขจรเป็นนายอำเภอคนแรก


สภาพตัวเมืองของอำเภอแม่ระมาด


ขุนโสภิตบรรณลักษณ์หรือนายอำพัน  กิตติขจร นายอำเภอแม่ระมาดคนแรก
 


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์