ความเป็นส่วนตัว

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
            ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ของที่ว่า การอำเภอแม่ระมาด   อาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการมอบข้อมูลส่วนตัวขององค์กรหรือข้อมูลส่วนตัว เช่น เอกสารลับ เอกสารราชการ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้ม ครองความเป็นส่วนตัวดังตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยทุจริต

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
            เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเราอาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์ (software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้า เว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด

ระบบรักษาความปลอดภัย
            กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูลนั้น เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจะรักษามาตรฐานในการรักษาความ  ปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์