ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สัญจรและส่วนราชการ ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  13 พ.ย. 2563 10:27 น.   อ่าน 1262 ครั้ง
???? วันนี้ (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สัญจรและส่วนราชการ ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้ ๑. การมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลว.๓/๑๑/๒๕๖๓ ๒. แจ้งการลาออกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และรักษาการแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๓. รายงานสรุปผลยอดรายรับ - รายจ่าย เงินชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ๔. การรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น ๕. การกำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ๖. การปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบฯ และการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ๗. การเสด็จตรวจเยี่ยมพื้นที่ทรงงานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในตำบลแม่ตื่น ๘. การขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฯ ๕ ราย ๙. การดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุ (๒๐๐บาท/ปี) ของธนาคารออมสิน ๑๐. การขอให้สอดส่องดูแลพื้นที่หมู่บ้านในการลักลอบตัดและแปรรูป แผ้วถาวป่า ❄️ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมหลวงเฉลิมลักษ์จันทเสน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์