ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  3 ธ.ค. 2563 09:47 น.   อ่าน 1129 ครั้ง
- วันนี้ (๓ ธ.ค.๒๕๖๓) นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - เวลา ๐๘.๐๐ น. มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเริ่มการประชุมฯ - เวลา ๐๘.๓๐ น. ได้ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดังนี้ ๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒. การเสนอขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา ๓. ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๔. การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ ๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด รวม ๒ แห่ง ในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘. ขอความร่วมมือ ในการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ๙. การประกวดร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลงลูกทุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ๑๐. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ๑๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ???? ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์