ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายพิเชษฐ์ สุนันต๊ะ ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่ระมาด และ สภ.แม่ระมาด ออกตรวจแนะนำให้สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านเกมอินเตอร์เน็ตในพื้นที่

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  4 ม.ค. 2564 10:07 น.   อ่าน 48 ครั้ง
-วันที่ 4 ม.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ระมาด นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายพิเชษฐ์ สุนันต๊ะ ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่ระมาด และ สภ.แม่ระมาด ออกตรวจแนะนำให้สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านเกมอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก ทุกอำเภอยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด ดังนี้ 1. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานบริการ ชื่อ ร้านรุ่งทิวา ตั้งอยู่เลขที่ 232 ม.3 ต.แม่ระมาด 2. สถานประกอบการร้านอาหาร ห้ามมีการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ร้านแคนา เลขที่ 308/1 ม.3 ต.แม่ระมาด 2) ร้านลาบป้าน้อย เลขที่ 240 ม.1 ต.แม่ระมาด 3) ร้านลาบแม่มาลี เลขที่ 290 ม.1 ต.แม่ระมาด 4) ร้านอาหารศรีไพร เลขที่ 257 ม.4 ต.แม่ระมาด 5) ร้านอาหารครัวพ่อฉุน เลขที่ 447/1 ม.4 ต.แม่ระมาด 6) ร้านครัวนะโม เลขที่ 470 ม.4 ต.แม่ระมาด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด (D-M-H-T-T) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการรับทราบและยินดีปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดตากดังกล่าว - ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดตาก

11 ก.พ. 2564อ่าน 38 ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์