- วันที่​ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๓๐ น. นา​ยเลิศ ศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ระดับอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  1 ก.ค. 2564 11:52 น.   อ่าน 1042 ครั้ง
- วันที่​ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๓๐ น. นา​ยเลิศ ศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ระดับอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด โดยมีระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) “Digtal marketing Trend” ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๓. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและการรายงานจิตอาสาพระราชทาน ๕. สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๔๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ๖. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ๗. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ๘. แจ้งคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๙๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด แจ้งเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและสถานการณ์ โควิด-๑๙ ๑๐. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด แจ้งเตือนการแพร่ระบาดศัตรูพืช -????โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์