วันที่​ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. นา​ยเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  1 มิ.ย. 2564 12:03 น.   อ่าน 873 ครั้ง
???? วันที่​ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. นา​ยเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด -โดยมีระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ดังนี้ ๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. เชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ๓. มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ๔. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ๕. การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ๖. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๗. การมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดตาก ๘. ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต เพื่อแก้ไขการขาดแคลนโลหิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ และเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ - โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย สภ.แม่ระมาด ทหาร สัสดีอำเภอ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด เกษตรอำเภอแม่ระมาด พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด และกศน.อำเภอแม่ระมาด ผู้จัดการธนาคารออมสิน ประมงอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์