กิจกรรมจิตอาสา kick off การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  18 ก.พ. 2565 11:20 น.   อ่าน 103 ครั้ง

นนี้ (๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕)
เวลา ๐๙.๐๐ น นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้งนายอำเภอแม่ระมาด(ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา kick off การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ระมาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น
หน่วยรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตื่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก (๒ ขะเนจื้อ) ตก ๙ (แม่จะเรา) ตก๒๖(สามหมื่น)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดตามคำสั่งจังหวัดตาก และจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านละเผ่ใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
- ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)
 

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพัธื

19 พ.ค. 2565อ่าน 10 ครั้ง

กิจกรรม วันฉัตรมงคล

28 เม.ย. 2565อ่าน 49 ครั้ง

การจัดกิจกรรม วันฉัตรมงคล

28 เม.ย. 2565อ่าน 36 ครั้ง

ตัวอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

28 เม.ย. 2565อ่าน 53 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

18 ม.ค. 2565อ่าน 146 ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์