กิจกรรมจิตอาสา kick off การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  18 ก.พ. 2565 11:20 น.   อ่าน 705 ครั้ง

นนี้ (๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕)
เวลา ๐๙.๐๐ น นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้งนายอำเภอแม่ระมาด(ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา kick off การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ระมาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น
หน่วยรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ตื่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก (๒ ขะเนจื้อ) ตก ๙ (แม่จะเรา) ตก๒๖(สามหมื่น)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดตามคำสั่งจังหวัดตาก และจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านละเผ่ใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
- ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)
 

แชร์ข่าวนี้ไปยัง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์