ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  10 ส.ค. 2558 11:34 น.   อ่าน 1525 ครั้ง
         แหล่ส่างลอง ประกอบพิธีที่วัด แม่ซอดน่าด่าน อำเภอแม่ระมาด กลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน
วัตถุประสงค์ ๑. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีมา แต่เดิม ๒. ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่ง สอนทางพระพุทธศาสนา ๓. พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าบวช ถือ เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ พิธีกรรม “แหล่” เป็นคำภาษาไทยใหญ่ แปลว่า แห่ “ส่างลอง” หมายถึง ลูกแก้ว ชาวไทยใหญ่ และชาวไทยใหญ่ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ในเขตอำเภอแม่สอด มักจะทำการบวชเณร ซึ่งเป็นลูกแก้ว หรือหลาน ของตนเองในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี เนื่องจากว่างจากการทำงาน และลูกหลานไม่ได้ไปโรงเรียน ทั้งต้องการให้ลูกหลาน ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในช่วงปิดเทอมนี้ด้วย เนื่องจากว่างจากการทำงานและลูกหลานไม่ได้ไปโรงเรียน
ทั้งต้องการให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใน ช่องปิดเทอมนี้ด้วย

         การจัดงานบวชลูกแก้ว (แหล่ส่างลอง) นั้นถือว่า ผู้ที่บวชเณรลูกชายตนเองจะได้บุญหรืออานิสงส์มากถึง ๗ กัลป์ ถ้าบวชเณรลูกชายคนอื่นจะได้บุญ ๔ กัลป์ และถ้าบวชลูกชายตนเองเป็นพระภิกษุ จะได้บุญถึง ๑๖ กัลป์ ถ้าบวชลูกชายคนอื่นเป็นพระภิกษุจะได้บุญถึง ๘ กัลป์ จึงมักจะมีผู้ที่มีฐานะดีหลายคน จะนิยมหาเด็กผู้ชายมาบวช โดยจะไปทาบทามจากผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และถือเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันด้วย ลักษณะในการบวชเณรของชาวแม่สอดจะมี แบบข่านหลิบ(บวชเรียบง่าย) คือ ผู้ที่ตกลงใจบวช พ่อ แม่ ผู้อุปถัมภ์ก็จะนำผู้ที่บวชไปโกนหัว นุ่งผ้าขาว พร้อมด้วยการนำสำรับกับข้าว แบบข้าวหม้อแกงหม้อ ไปวัดให้พระภิกษุสงฆ์ทำพิธีบวชเณรให้ก็เป็นอันเสร็จ ซึ่งมีความสะดวกหลายประการ ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพย์

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเพณีขึ้นธาตุ

10 ส.ค. 2558อ่าน 1378 ครั้ง

ประเพณีตานต้อด

10 ส.ค. 2558อ่าน 1648 ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์