วันนี้ (๒ ก.พ.๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  2 ก.พ. 2564 14:54 น.   อ่าน 30 ครั้ง
- วันนี้ (๒ ก.พ.๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด ชั้น ๒ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๗ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๕ ผู้แทนโรงพยาบาลแม่ระมาด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด สัสดีอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก ๙ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคาร ธกส. หมวดทางหลวง ผู้แทน กศน. ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ ๑. แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ จำนวน ๒ ราย ได้แแก่ พ.ต.ท.เอกพล รุณทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ นายสุกิจ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ๒. มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต และปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด ๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ๔. การสำรวจพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่มีผู้ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๕. ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ๖.การป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ๗. การเฝ้าระวังสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และพื้นที่สาธารณะ ๘. กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ท้องที่จังหวัดตาก ๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๑๑. ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๑๒. โครงการกาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๓. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและการายงานจิตอาสาพระราชทาน ๑๔. สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๑๕. คำสั่งจังหวัดตาก เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก ๑๖. รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๑๗. การจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (Thai QM ๒๐๒๑) ๑๘. แนวทางการจัดทำประชุมท้องถิ่น กรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์