- วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  12 มี.ค. 2564 10:26 น.   อ่าน 71 ครั้ง
- วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิทราชินี (สอน.) ตำบลแม่จะเรา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กแรกเกิด จนถึง ๒ ปีบริบูรณ์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีลักษณะการทำงานเป็นพหุภาคี บูรณาการ เชื่อมโยง จนเกิดเป็นความยั่งยืน โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) ระดับตำบล และทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) ระดับหมู่บ้าน จำนวน ๖ หมู่บ้าน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในหลักการ เนื้อหาสาระและแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ ???? ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์