- วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ รวมพลัง สวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  12 มี.ค. 2564 10:27 น.   อ่าน 94 ครั้ง
- วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ รวมพลัง สวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับครัวเรือนและลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว “กรมการพัฒนาชุมชน” ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด ๒. มอบผักสวนครัวมอบเมล็ดพันธ์ุผักให้แก่ผู้แทนสตรีทุกตำบล เพื่อนำไปส่งเสริมให้สมาชิกสตรีทุกหมู่บ้านได้มีการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการมอบเมล็ดพันธ์ุผักให้ผู้แทนกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของอำเภอ ๓. รณรงค์เชิญชวนให้ผู้เข้าหัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี และผู้เข้าร่วมงานสวมใส่ผ้าไทยตามมติของคณะรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด “สามผ้าไทยใส่ให้สนุก” ???? ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์