- วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้เป็นประธาน ร่วมกับนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่จะเรา

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  15 มี.ค. 2564 10:44 น.   อ่าน 87 ครั้ง
- วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้เป็นประธาน ร่วมกับนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่จะเรา โดยได้หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และในพื้นที่การเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลแม่ระมาดและตำบลแม่จะเรา กำหนดมาตรการเร่งด่วนเป็นแผนการจัดการระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด, เกษตรอำเภอแม่ระมาด, หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรมชลประทาน, นายก อบต.พระธาตุ, รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง,ผู้แทนบริษัทแปซิฟิก, ผู้แทนบริษัทซีพี, ผู้แทนบริษัทมอนซานโต้, กำนันตำบลแม่จะเรา, กำนันตำบลแม่ระมาด, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และนายฝายทั้ง 8 ฝาย ณ วัดสิทธาวาส หมู่ที่ 2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก - ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์